Εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της Motor Oil στο εννεάμηνο του 2021, φτάνοντας στα 7,143 δισ. ευρώ έναντι 4,47 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες συνοπτικές καταστάσεις, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 260 εκατ. ευρώ από  ζημιές 132 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 205 εκατ. από ζημιές 106 εκατ. ευρώ πέρυσι.

πηγή-mononews.gr