Άσκηση ετοιμότητας στο νοσοκομείο Κορίνθου

1367

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00π.μ. θα
πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη από το φορέα Κ.ΕΠ.Υ. –Ε.Κ.Α.Β. άσκηση στο
Νοσοκομείου μας, στα πλαίσια του πανελλαδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, για
την επιμόρφωση και διαπίστωση της ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού
των νοσοκομείων για την διαχείριση έκτακτων και κρίσιμων καταστάσεων.
Στην άσκηση, εκτός από το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας, θα
συμμετέχουν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
τμήμα Κορίνθου – Σαμαρείτες και το Διασωστικό Σώμα Κορίνθου «ΠΗΓΑΣΟΣ» , τους
οποίους εκ των προτέρων ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους .

Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
ΚΟΡΙΝΘΟΥ