Έγινε η αντικατάσταση του κ.Τιμολέοντα πιέτρη στον “Δημόπρακτος Α. Ε.” στη θέση του ο κ.Σταύρος Μπινιάρης

653

Έγινε η αντικατάσταση του κ.Τιμολέοντα πιέτρη στον “Δημόπρακτος α.ε” στη θέση του ο κ.Σταύρος Μπινιάρης.

Έγινε ανάρτηση στην “διαύγεια”  ΑΔΑ-Ρ6ΝΔ46ΝΠΚΛ-Ν76