Έγκαινιάζεται το Σάββατο η νέα γέφυρα στο Φενεό Κορινθίας

905

Έγκαινιάζεται το Σάββατο η νέα γέφυρα στο Φενεό Κορινθίας.