Έγκαινιάζεται το Σάββατο η νέα γέφυρα στο Φενεό Κορινθίας

917

Έγκαινιάζεται το Σάββατο η νέα γέφυρα στο Φενεό Κορινθίας.