Έναρξη Υλοποίησης Έργων για την Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς από την ΠΕ Κορινθίας

18

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ανακοινώνει την έναρξη της υλοποίησης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών που αφορά τον έλεγχο των δακοπληθυσμών μέσω της μεθόδου της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail».

Το έργο περιλαμβάνει την παραλαβή, σήμανση ελαιόδεντρων, ανάρτηση, αλλαγές, απανάρτηση, καθαρισμό και παράδοση διακοσίων ογδόντα δακοπαγίδων στους ελαιώνες, και πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2024. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 13.447,00 ευρώ.

 

Παράλληλα, ξεκίνησε ο δολωματικός ψεκασμός ελαιόδεντρων, στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος, με συνολικό προϋπολογισμό 42.350,59 ευρώ και 70.638,56 ευρώ. Οι δράσεις αυτές είναι απαραίτητες για την προστασία της παραγωγής ελαιολάδου και την εξασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιολής, δήλωσε: «H Περιφερειακή Αρχή του Δημήτρη Πτωχού και φυσικά η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, παραμένει δεσμευμένη στην υποστήριξη των παραγωγών και στην ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας της περιοχής. Τα έργα αυτά είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί και για την διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα».