ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ- ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

650

Τα απαράδεκτα επεισόδια που έγιναν κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κορινθίων τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, προκαλούν θλίψη και αποστροφή σε
όλους τους Δημότες του Δήμου μας.
Το συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων του Δήμου, το τοπικό μας κοινοβούλιο,
ευτελίστηκε και ο χώρος των συνεδριάσεών του μετετράπη κυριολεκτικά σε αρένα, με
αιρετούς να εκτοξεύουν ύβρεις, απειλές, βωμολοχίες και λοιπές «πεζοδρομιακού» τύπου
φράσεις έναντι αλλήλων και έναντι πολιτών που παρευρίσκονταν στην συνεδρίαση!!
Απωλέσθη κάθε έννοια πολιτικού ήθους, πολιτικού πολιτισμού και η εικόνα του Δήμου
Κορινθίων για μιαν ακόμη φορά εξετέθη ανεπανόρθωτα.

Για όσους παρακολουθούμε τα
τοπικά αυτοδιοικητικά μας δρώμενα, οι συμπεριφορές αυτές δεν μας αιφνιδίασαν, αλλά
επιβεβαίωσαν την απόφασή μας να διαχωρίσουμε τη θέση μας, ως πρόσωπα και ως νέος
αυτοδιοικητικός συνδυασμός, από πρακτικές αυτού του είδους και ήθους.
Δυστυχώς, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων έχει καταστεί χώρος διένεξης και
εκτόνωσης πολιτικών παθών και προσωπικών απωθημένων. Είναι τουλάχιστον
υποκριτικό να εμφανίζονται ως δήθεν αιφνιδιασθέντες, τόσο οι επί πολλές τετραετίες
συνοδοιπόροι στην αυτοδιοίκηση, όσο και οι προσφάτως συμμαχήσαντες για τη
διεκδίκηση της δημαρχίας!
Είναι προφανές λοιπόν, πως υπό αυτές τις συνθήκες και υπό αυτές τις συνθέσεις, ο
Δήμος Κορινθίων δεν έχει προοπτική.
Τα αδιέξοδα είναι πλέον ψηλαφητά σε όλα τα επίπεδα και σε κοινή θέα …. Καθίσταται
επιτακτική η ανάγκη αλλαγής προσώπων και ανατροπής καταστάσεων, που χρονίζουν

χωρίς να βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, χωρίς να ποιούν ήθος και χωρίς να
διαμορφώνουν ουσιαστική προοπτική για το μέλλον του Δήμου Κορινθίων.
Η «Πολιτική ΔΙΕΞΟΔΟΣ» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Αλέξανδρο Γκουργιώτη, αποτελεί
πλέον τη μόνη ελπίδα στα πράγματα του Δήμου μας, τη μόνη εγγύηση για το ήθος και τη
λογοδοσία στην τοπική αυτοδιοίκηση!