Αλλαγή ημέρας της Λαϊκής Αγοράς του Σαββάτου – Σήμερα Παρασκευή 28/ 6/ 2024 η λειτουργία της

19

Ανακοίνωση του  Δήμου Κορινθίων για την Λαϊκή αγορά του Σαββάτου στην Κόρινθο :

Σας γνωρίζουμε ότι:
• η Λαϊκή Αγορά Κορίνθου η οποία λειτουργεί επί της οδού Κολιάτσου με επέκταση στην άνοδο και στην οδό Στεφάνου κάθε Σάββατο, δε θα λειτουργήσει το Σάββατο 29 Ιουνίου 2024 , και θα λειτουργήσει κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, η οποία είναι η Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.”