Ανέγερση κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στον χώρο του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου

657
Ανέγερση κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στον χώρο του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου
Προϋπολογισμός: 4.300.520€.
Στηρίζουμε την προσπάθεια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για να γίνει στο Κρυονέρι ένα σύγχρονο διεθνές κέντρο αστρονομίας, που θα αποτελέσει πόλο έλξης για την Κορινθία και ολόκληρη την Πελοπόννησο!
 μπροστά και σταθερά για μια καλύτερη Πελοπόννησο