Ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Νέος Λιμενάρχης Κορίνθου

57

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που εστάλη από το Λιμεναρχείο Κορίνθου
καθήκοντα Λιμενάρχη Κορίνθου από σήμερα Παρασκευή 17-11-2023
ανέλαβε ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νικόλαος. Ο Νέος Λιμενάρχης μέχρι πρόσφατα υπηρετούσε ως Ναυτικός Ακόλουθος στο Πέρθ της Αυστραλίας.