Ανακοίνωση από την Ε.Π.Σ Κορινθίας στα σωματεία της

21

Υπενθυμίζουμε, ότι στις 15/6 λήγει η προθεσμία για την επικαιροποίηση  των στοιχείων  των Σωματείων για την εγγραφή τους στο Αθλητικό Μητρώο για το έτος 2024 (e-kouros).

Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι στις 30/6 λήγει οριστικά η προθεσμία εναρμόνισης των καταστατικών  των Αθλητικών Σωματείων με τον Αθλητικό Νόμο και θα πρέπει όποια σωματεία δεν έχουν εναρμονίσει τα καταστατικά τους, να το πράξουν άμεσα.