Ανακοίνωση για τα μέτρα προστασίας των συνεργείων του Δήμου Κορινθίων –

17

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών με καύσωνα που προβλέπεται για
αύριο Τρίτη 11/6/24 στο Δήμο Κορινθίων και την κατάταξη στην κατηγορία 4Α
(Πολύ Υψηλού Κινδύνου) από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τα
συνεργεία του Δήμου που θα εργαστούν στην ύπαιθρο (καθαριότητα,
πράσινο, αυτεπιστασίες, κλπ) θα σταματήσουν να εργάζονται μετά τους 38ο C
όπως προβλέπει και η νομοθεσία.