Ανακοίνωση της “ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ” Κορινθίων για το Δημοτικό ψηφοδέλτιο στις εκλογές της 8ης Οκτώβρη

77

Τα ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Κορινθίων που στηρίζει το ΚΚΕ,
συγκροτήθηκε στο Δήμο Κορινθίων. Αγωνιστές και πρωτοπόροι από όλη την Κόρινθο
συνέβαλλαν με τη συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο, με όποιον τρόπο μπορούσαν, για
να ξεπεραστούν οι τεράστιες δυσκολίες που μας έβαλαν για τη συμμετοχή μας στις
εκλογές.
Το ψηφοδέλτιο με το γαρύφαλλο κατεβαίνει στο Δήμο Κορινθίων και καλούμε τον λαό
να στηρίξει, να εκλέξει όσους περισσότερους λαϊκούς αγωνιστές γίνεται στο Δημοτικό
Συμβούλιο!

Η συνέχεια εδώ