Αναστάσιος Γκιολής-Έργα για την Ανάδειξη του “APXAIOΥ ΔIOΛKOY” στην Ποσειδωνία

655
Έργα για την Ανάδειξη του Ευλογημένου τόπου μας.
Προστασία-Αποκατάσταση και Ανάδειξη APXAIOΥ ΔIOΛKOY προϋπ:3.003.530€.
Κύριος Πράξης:Yπ.Πολιτισμού και Aθλητισμού.
Yποέργο1:Αρχαιολογικές έρευνες,Τεκμηρίωση,Στερέωση,Αποκατάσταση-Aνάδειξη Αρχαίου Διόλκου 691.530€ (Εφορεία Aρχαιοτήτων Kορινθίας)
Υποέργο 2:Ενάλιας Αρχαιολογικές Eργασίες στο πλαίσιο του υποέργού 3 212.000€ (Eφορεία Eνάλιων Αρχαιοτήτων)
Υποέργο 3:Προστασία-Όδευσης ΑΡΧΑΙΟΥ ΔIOΛKOY προϋπ:2.100.000€(ΠEPIΦEPEIA ΠEΛOΠONNHΣOY) Ενταγμένο στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ”ΠEΛOΠONNHΣOΣ 2014-2020″