ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ-ΦΩΤΟ

58

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟ ΚΑΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.