ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών

1091

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε όλους τους εργαζόμενους και τα συνδικαλιστικά όργανα του Π.Σ.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, εργαζόμενοι και αιρετοί εκπρόσωποι,
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών παίρνοντας υπόψη τις αρνητικές εργασιακές
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί  για όλους τους εργαζόμενους του Πυροσβεστικού Σώματος
ως αποτέλεσμα των αντεργατικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις
εκτιμά ότι:
Έχουν διαμορφωθεί πλέον οι συνθήκες κάτω από την ασφυκτική πίεση που ασκούν στο
οικογενειακό μας εισόδημα, στον ελεύθερο χρόνο μας και στον οικογενειακό μας
προγραμματισμό, η ακρίβεια, η μισθολογική στασιμότητα, η απλήρωτη υπερεργασία, οι
συνεχόμενες μεταθέσεις και μετακινήσεις, η εργασιακή ανασφάλεια χιλιάδων συμβασιούχων,
η έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και μία σειρά άλλα σοβαρά εργασιακά ζητήματα,
ώστε ο κλάδος μας επιτέλους να βγει από την μακρόχρονη αδράνεια που έχει περιέλθει με
ευθύνη των ηγεσιών των συνδικαλιστικών οργάνων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων των
μονίμων, πενταετών και εποχικών πυροσβεστών.
Με αφορμή και το συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που θα πραγματοποιηθεί 20 & 21 Ιούνη
στην Αθήνα, η Ε.Α.Κ.Π. καταθέτει προς όλους τους εργαζόμενους και τα συνδικαλιστικά
όργανα το διεκδικητικό πλαίσιο πέντε αιτημάτων αιχμής που καλύπτουν τα βασικά και
χρονίζοντα προβλήματα των μονίμων και των συμβασιούχων πυροσβεστών καθώς και το
κλιμακούμενο χρονοδιάγραμμα των αγωνιστικών κινητοποιήσεων προκειμένου να
διεκδικηθούν ουσιαστικές λύσεις.
Οι προτάσεις μας αποτελούν την ρεαλιστική διέξοδο για την αναχαίτιση των  αρνητικών
συνεπειών που προκάλεσε  η εφαρμογή των αντεργατικών πολιτικών απ’ όλες τις κυβερνήσεις
και θα συνεχίσει να εφαρμόζει και η επόμενη, στα πλαίσια των δεσμεύσεων που υπάρχουν
απέναντι στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των οποίων επιχειρείται με
μεγαλύτερη ένταση η κατάργηση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων που μας έχουν
απομείνει προκειμένου να ισχυροποιηθούν και να αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα υπερκέρδη
των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων, όχι μόνο σε βάρος των πυροσβεστών,
αλλά σε βάρος όλων των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας.
Το ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ των ΠΕΝΤΕ (5) ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΧΜΗΣ
που διεκδικούμε άμεσα είναι:
1. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
Μονιμοποίηση: Όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών (εποχικών, Πυροσβεστών
Πενταετούς Υποχρέωσης, Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων), με σταθερή – μόνιμη
σχέση εργασίας σε υπηρεσίες με αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας και της δασικής
υπηρεσίας, προκειμένου να καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες στον τομέα της πρόληψης, φύλαξης,
διαχείρισης, και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο, αλλά
και τις έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε
εκχιονισμούς, πλημμύρες, χιονοπτώσεις. Ένταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα, όσων εκ των
υπαλλήλων αυτών πληρούν βασικά κριτήρια και προϋποθέσεις πρόσληψης προσωπικού, σε ότι
αφορά τα όρια ηλικίας, τις γραμματικές γνώσεις και την κατάσταση της υγείας. Προτεινόμενα
όρια ηλικίας το 35 ο για τους άνδρες και το 30 ο για τις γυναίκες.
Προσλήψεις: Σημαντική αύξηση των εισακτέων δοκίμων πυροσβεστών στην Πυροσβεστική
Ακαδημία μέσω των πανελληνίων εξετάσεων με σταδιακή κλιμάκωση πενταετίας για την
πλήρη κάλυψη όλων των οργανικών κενών και στην συνέχεια σύμφωνα με τον αριθμό
αποχώρησης υπαλλήλων και το ενδεχόμενο αύξησης των οργανικών θέσεων. Νομοθετική
πρόβλεψη ανακήρυξης θέσεων εισακτέων για την κάλυψη των κατά τόπους οργανικών κενών.
Διαχωρισμός: Επιχειρησιακού με διοικητικό και τεχνικής υποστήριξης προσωπικό για την
ενδυνάμωση από το υπάρχον προσωπικό του επιχειρησιακού σκέλους του Π.Σ. και την
αξιοποίηση σε αυτούς τους τομείς όσων συμβασιούχων δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο
επιχειρησιακό προσωπικό. Παράλληλα με την διαδικασία αυτή να υπάρξει μέριμνα
αναπλήρωσης των θέσεων διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού με διαγωνιστικές
διαδικασίες μέσω Α.Σ.Ε.Π. για κάθε ειδικότητα – τομέα, καθώς και μέσω προαιρετικών
μετατάξεων από τον λοιπό δημόσιο τομέα αντίστοιχων ειδικοτήτων. Σκοπός κάθε
αναπροσαρμογής της οργανικής δύναμης και διενέργειας προσλήψεων δεν μπορεί παρά να
είναι η πλήρης κάλυψη των κοινωνικών αναγκών κατά περιοχή, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός
και οι κανόνες ασφαλών επεμβάσεων.
2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του νόμου 4662/2020 (κανονισμός μεταθέσεων, επιφυλακές κ.α.) και όλων
των συναφών νομοθετημάτων, που υποβάθμισαν ακόμα περισσότερο το Πυροσβεστικό Σώμα
και την Πολιτική Προστασία της χώρας.  Άμεση θέσπιση του Π.Δ. για τον κανονισμό
μεταθέσεων στα πλαίσια της πρότασης που έχει καταθέσει η Ε.Α.Κ.Π. με σχετικό σχέδιο Π.Δ.
12 άρθρων. (βλ. eakp.gr)
3. ΈΝΤΑΞΗ του επαγγέλματος μας στα Βαρέα, Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά, με ότι αυτό
συνεπάγεται για τα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και οικονομικά μας δικαιώματα.
4. ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ των θεσμοθετημένων, αλλά και των απαιτούμενων μέτρων
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας μας. Θεσμοθέτηση του Π.Δ.
για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στα επιχειρησιακά συμβάντα. Τακτικοί ιατρικοί
έλεγχοι για όλο το προσωπικό.

Παρουσία ασθενοφόρου με εξειδικευμένο προσωπικό στα συμβάντα. Εξασφάλιση
κατάλληλων εγκαταστάσεων για ξεκούραση όταν συνδράμουμε σε πυρκαγιές, διασώσεις κ.α.
μακριά από την έδρα μας. Χορήγηση πλήρους και επαρκούς διοικητικής μέριμνας. (βλ. θέση
της Ε.Α.Κ.Π. eakp.gr 06/03/2023).
Η πρόσφατη διαδικτυακή παρουσίαση από τον ιστότοπο του Α.Π.Σ. από την κυρία Μαρία
Καλοφώνου, πλαστική χειρουργό και Διευθύντρια του τμήματος πλαστικής χειρουργικής στη
μονάδα αυξημένης φροντίδας εγκαυμάτων στο Θριάσιο νοσοκομείο, με θέμα «Πρόληψη της
τοξικής επίδρασης ουσιών στο Πυροσβεστικό Σώμα»  αφαιρεί κάθε προσχηματική
«άγνοια» – άρνηση της επικίνδυνης επαγγελματικής πραγματικότητας που αποτελεί διαρκή
απειλή για την υγεία και την ζωή των πυροσβεστών από όλες τις κυβερνήσεις που αρνούνται
μέχρι και σήμερα πεισματικά όχι μόνο να αναγνωρίσουν το επάγγελμα του πυροσβέστη ως
Β.Α.Ε., αλλά να πάρουν και τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας, τα
επιχειρησιακά πεδία και να χορηγήσουν τα απαραίτητα Μ.Α.Π. σε όλο το προσωπικό του Π.Σ.
(βλ. https://www.youtube.com/watch?v=q19dfGU0v6Y&t=3s). Παράλληλα έρχεται να
επιβεβαιώσει τα συμπεράσματα και τις εκτιμήσεις που βγήκαν από την ημερίδα που
διοργάνωσε η Ε.Α.Κ.Π. στην Θεσσαλονίκη για την υγιεινή και ασφάλεια στις 29 Μαρτίου
2018 με την παρουσία δύο αξιόλογων επιστημόνων με ειδίκευση στον τομέα αυτό (βλ.eakp.gr
01/04/2018).
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ για την υπερωριακή εργασία και την εργασία κατά την
διάρκεια  Κυριακών και Αργιών, όπως ισχύει για όλους τους πολιτικούς δημόσιους
υπαλλήλους, καθώς και εφάπαξ αποζημίωση όλων των οφειλόμενων ρεπό σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία.

Το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ κλιμάκωσης των ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ και των
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ που προτείνουμε έχει ως εξής:
Συνέδριο Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.: Λήψη απόφασης για την οργάνωση αγωνιστικών
κινητοποιήσεων και έγκριση του χρονοδιαγράμματος δράσης.
Συζήτηση και λήψη αποφάσεων από όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών,
των Πανελληνίων Ενώσεων και των Πρωτοβάθμιων οργανώσεων των Αξιωματικών,
Πενταετών και Εποχικών πυροσβεστών.
Σύσταση κοινού συντονιστικού οργάνου με εκπροσώπηση όλων των δευτεροβάθμιων και
πανελλαδικής εμβέλειας πρωτοβάθμιων ενώσεων.
Κοινή συνέντευξη τύπου του συντονιστικού οργάνου για να γίνουν γνωστές οι θέσεις και
το διεκδικητικό μας πλαίσιο στους πολιτικούς φορείς, στον Ελληνικό Λαό και τους μαζικούς
φορείς του εργατικού – λαϊκού κινήματος.
Ανάρτηση πανό σε όλες τις Π.Υ. και τα Π.Κ. της χώρας.
Δημιουργία σχετικού ΣΠΟΤ για συνεχόμενη πλατιά πανελλαδική τηλεοπτική και
ραδιοφωνική παρουσίαση των αιτημάτων μας.

Κάλεσμα πλατιάς στήριξης του αγώνα μας από μαζικούς συνδικαλιστικούς φορείς του
Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα.
Οργάνωση περιοδειών σε όλες τις Π.Υ. και τα Π.Κ. της χώρας για ενημέρωση και
συζήτηση με τους συναδέλφους για να γίνει αντιληπτή η αναγκαιότητα συμμετοχής τους στις
αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Προετοιμασία και οργάνωση πανελλαδικής ένστολης κινητοποίησης στην Αθήνα μέσα
στον επόμενο μήνα ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις σε επίπεδο συγκρότησης της νέας
κυβέρνησης, με ταυτόχρονες παραστάσεις διαμαρτυρίας στην Βουλή και στα συναρμόδια
Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Οικονομικών – Εσωτερικών για
συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης και των κομμάτων του ελληνικού
κοινοβουλίου.
Επανασυντονισμός σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, οργάνωση σε
όλα τα κέντρα των περιφερειακών ενοτήτων όλης της χώρας, ένστολων μαζικών
κινητοποιήσεων με αντίστοιχες ενέργειες ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών με σχετικό
έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο και συλλογή υπογραφών στήριξης των δίκαιων αιτημάτων μας.
Δημιουργία μόνιμων περιπτέρων ενημέρωσης των πολιτών και για συγκέντρωση
υπογραφών στήριξης στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Επανασχεδιασμός ανάλογα με τις εξελίξεις για προετοιμασία νέας πανελλαδικής
ένστολης κινητοποίησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Περαιτέρω σχεδιασμός κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων στην βάση των εξελίξεων και
την έκβαση του αγώνα μας, μέσα στην αντιπυρική περίοδο και μέχρι την λήξη αυτής για τα
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην υπηρεσία μας και για τη συνεχή υποβάθμιση
της πυροπροστασίας της χώρας μας.

ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ & ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΩΝ, ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ,
Ε.Μ.Ο.Δ.Ε., ΕΠΟΧΙΚΩΝ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ σε ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ Αξιωματικοί, χαμηλόβαθμοι, Π.Π.Υ., Ε.Μ.Ο.Δ.Ε.,
Εποχικοί πυροσβέστες, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ανατροπή των αντεργατικών
πολιτικών που στοχεύουν να καταργήσουν όσα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα μας
έχουν απομείνει.
Η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. αποτελεί τη στοιχειώδη υποχρέωση που έχουν όλα τα συνδικαλιστικά
όργανα απέναντι στους συναδέλφους που εκπροσωπούν.
Η ίδια η ιστορική διαδρομή του συνδικαλιστικού κινήματος στο Π.Σ. απέδειξε ότι οι
κατακτήσεις του κλάδου κερδήθηκαν μόνο μέσα από την δυναμική των αγώνων που
αναπτύχθηκαν και χάθηκαν εν ριπή οφθαλμού όταν αντικαταστάθηκαν με ευθύνη των
εκπροσώπων του κυβερνητικού συνδικαλισμού από τις δημόσιες σχέσεις και τα υπομνήματα!
Ο αγωνιστικός προσανατολισμός και η ομογενοποίηση των συνδικαλιστικών οργάνων των
πυροσβεστών ως αντίδοτο στην καταστροφική, όπως αποδείχθηκε, πολυδιάσπαση που επήλθε
με μοναδικό κριτήριο την κατηγοριοποίηση του προσωπικού, υπό το βάρος των
συσσωρευμένων προβλημάτων και των σοβαρών ανατροπών που είναι σε εξέλιξη για την
πλήρη μεταστροφή της οργάνωσης της δασοπροστασίας και της πυροπροστασίας της χώρας
προς όφελος επιχειρηματικών συμφερόντων, αποτελεί την μοναδική αναγκαιότητα και απαιτεί
την όσο μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση των συναδέλφων σε αυτά προκειμένου:
Να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας και για να ικανοποιήσουμε τις σύγχρονες πραγματικές
μας ανάγκες.
Να δυναμώσει η αλληλεγγύη μεταξύ των πυροσβεστών για τα μεγάλα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε.
Να κατανοηθεί από όλους η αναγκαιότητα για την οργάνωση αγωνιστικών
κινητοποιήσεων με την ενεργή συμμετοχή των περισσότερων συναδέλφων.
Να απευθύνουμε κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις μας σε σωματεία και
συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, γιατί τα
αιτήματα και οι διεκδικήσεις μας τους αφορούν άμεσα, αφού στοχεύουν στην αναβάθμιση της
πυρασφάλειας και την ενίσχυση των υπηρεσιών μας προς όφελος της προστασίας του λαού και
του φυσικού μας πλούτου.
Να γίνει υπόθεση του εργατικού – λαϊκού κινήματος η επαρκής αναβάθμιση της
πυροπροστασίας και της πυρασφάλειας της χώρας.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Πίνακας αποδεκτών:
1. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
2. Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π.
3. Ε.Α.Π.Σ.
4. Πανελλήνια Ένωση Συμβασιούχων Πυροσβεστών
5. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
6. Εργαζόμενοι Π.Σ.