Αποκάλυψη: Η Ελλάδα στο «σκαμνί» της ΕΕ από τον Φεβρουάριο 2022 για τα αντιπλημμυρικά που δεν έκανε

134

Να επικαιροποιήσει τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας, «όπως απαιτείται από την οδηγία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (2007/60/ΕΚ)» κάλεσε την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προειδοποιητική επιστολή που εκδόθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2022.

H συνέχεια εδώ