ΑΠΟΣΤΟΛΕ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΕ, ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ!

28
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΌΛΕΣ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΣΟΥ ΞΥΠΝΑΝΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ…!
Μαθαίνουν σε όλες τις καρδιές τρόπους για να αγαπάνε… , πως τον Θεό να εξυμνούν, μέσα τους να τον κλείνουν… όπως τον έκλεισε κι αυτός Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΝΑ, ο Πάνσοφος, Πανέμορφος Ο ΠΑΥΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΡΣΟΥ
 ΑΠΟΣΤΟΛΕ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΕ, ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ!
ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ!
ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΟΣ!Ἐθνῶν σε Κήρυκα καὶ Φωστῆρα τρισμέγιστον, Ἀθηναίων Διδάσκαλον, Οἰκουμένης Άγλάϊσμα, εὐφροσύνως γεραίρομεν· τοὺς ἀγῶνας τιμῶμεν καὶ τὰς βασάνους διὰ Χριστόν, τὸ σεπτόν σου μαρτύριον. Ἅγιε Παῦλε Ἀπόστολε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
🔹ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ στην Πόλη μας, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους εμάς τους Κορινθιους που ο Θεός μας επέλεξε και έστειλε στην Κόρινθο, τον Πρώτο μετά τον Ένα, τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟ, ο οποίος έκανε την Κόρινθο γνωστή στα πέρατα της Οικουμένης με τις δυο Αθάνατες, Θεολογικές, Πρακτικές, Ηθικές Α’ & Β’ προς Κορινθίους Επιστολές του !!!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!!!