Αποτελέσματα Περιφερειακών εκλογών Πελοποννήσου

121

Δείτε αποτελέσματα Περιφερειακών εκλογών Πελοποννήσου:

Ποσοστό
Έδρες

Πτωχός Δημήτριος

44,46
27

Τατούλης Πέτρος

30,26
10

Κουτσούλης Δημήτριος

8,37
3

Μάκαρης Μανώλης

7,71
3

Κουτουμάνος Νικόλαος

6,50
2

Μιχαλόπουλος Ιωάννης

1,46

Λυμπεροπούλου Δήμητρα

1,24