Αποχή δικηγόρων από τα καθήκοντά τους από την Δευτέρα 17-6-2024

19

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου κατά την έκτακτη συνεδρίασή του την 13-6-2024 επικύρωσε κατά πλειοψηφία την από 11-6-2024 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αποφάσισε τα κάτωθι:

-την κατάθεση αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά του νέου φορολογικού Νόμου (Ν.5073/ 2023), με τον οποίο θεσμοθετήθηκε τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες,

– την ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΧΗ από τα καθήκοντά τους των Δικηγόρων-μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου την ΔΕΥΤΕΡΑ 17-6-2024, και

– την συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΣτΕ  στις 17-6-2024 και ώρα 12:00 μαζί με τους λοιπούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου

Η Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτα Κ. Επιβατινού            Μιχαήλ Χ. Ζαφείρης