Απόστολος Παπαφωτίου: Οι πρόσφυγες στην Κόρινθο

55

Το Κορινθιακό Εργαστήριο Ιστορίας σε συνεργασία με την Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου
πραγματοποίησε εκδήλωση στην Ιωνία Κορίνθου με θέμα «Οι
πρόσφυγες στην Κόρινθο».

Η συνέχεια εδώ