Απόστολος Παπαφωτίου-Περιφερειακή Αρχή του Πέτρου Τατούλη: ακομμάτιστη, αδέσμευτη, ανεξάρτητη, ελεύθερη

27

Περιφερειακή Αρχή του κ. Πέτρου Τατούλη:

ακομμάτιστη, αδέσμευτη, ανεξάρτητη, ελεύθερη

Όταν η Περιφέρεια Πελοποννήσου με Περιφερειάρχη τον κ. Πέτρο Τατούλη ήταν ακομμάτιστη, αδέσμευτη, ανεξάρτητη, ελεύθερη και εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του λαού και όχι των ολίγων. Η αρχή αυτή ήταν το κυρίαρχο στοιχείο σε όλες τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ).

Έτσι όταν ήλθε το ΘΕΜΑ 12ο H.Δ.: “Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: Αιολικά πάρκα ισχύος 123 MW στα Γεράνεια όρη.” στις 27.08.2012 η απόφαση που ελήφθη ήταν ομόφωνα αρνητική.

Το έργο αφορούσε στην εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων (4) Αιολικών Πάρκων, συνολικής ισχύος 123 MW στα Γεράνια Όρη, στο Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας και τη διασύνδεσή τους στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την κατασκευή υπόγειου δικτύου μέσης τάσης καθώς και δικτύου υψηλής τάσης, τμήμα του οποίου θα είναι εναέριο και μέρος αυτού υπόγειο, εντός ενταγμένης περιοχής Natura.

Μετά από συζήτηση η απόφαση που ελήφθη ήταν ομόφωνα αρνητική με αρνητική εισήγηση του τότε Αντιπεριφερειάρχη Απόστολου Παπαφωτίου.

Η αρνητική εισήγηση προέκυψε μετά από εφαρμογή στο έδαφος της θέσης των ανεμογεννητριών και των οδών προσπέλασης σε αυτές των οποίων το συνολικό μήκος των αναγκαίων διανοίξεων θα ανερχόταν σε 22,6 Km. Χρειάστηκε 4 φορές να επισκεφθούμε  μαζί με τον συνάδελφο κ. Γεώργιο Πετρίτση τις περιοχές και επί τόπου να ορίσουμε τα επί μέρους έργα. Η Καταστροφή στο οικοσύστημα και στο μοναδικό ελατόδασος  θα ήταν τεράστια και μόνιμη  με σύγχρονη υποβάθμιση του τοπίου και μεγάλες διαβρώσεις στα εδάφη.

Σήμερα, με άλλη Περιφερειακή Αρχή, κομματική, εξαρτημένη, δεσμευμένη και όχι ελεύθερη επανέρχεται το αίτημα και κινδυνεύει ο τόπος να δεχθεί 124 ανεμογεννήτριες για τις οποίες υπάρχει αρνητική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου πριν 11 χρόνια.

Σχετικά: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%924%CE%A3%CE%A87%CE%9B1-062

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.