‘Αρχισαν οι εργασίες Αποχέτευσης λυμμάτων Γαλατακίου, Λουτρών και Αλμυρής προϋπολογισμού 6.500.000 €.

29
Χωρίς πολλα λόγια και τυμπανοκρουσίες ανακοινώνω ότι άρχισαν πριν μια εβδομάδα οι εργασίες Αποχέτευσης λυμμάτων Γαλατακίου, Λουτρών και Αλμυρής προϋπολογισμού 6.500.000 €.
Ένα τεράστιο περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό έργο για την περιοχή του Σαρωνικού.
Προβλέπει μάλιστα και την κατασκευή 1.500 συνδέσεων δωρεάν για τους κατοίκους της περιοχής.
Η χρηματοδότηση είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Φορέας κατασκευής η ΔΕΥΑ Κορίνθου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέχρι τέλος του 2025.
Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατα.
Οι υποσχέσεις γίνονται πράξεις.