ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ-ΦΩΤΟ

395

ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ.