ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ-ΦΩΤΟ

1524

ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ.