Βασίλης Ταγαράς- Μεγάλα έργα για πρώτη φορά στο δήμο Κορινθίων για την βελτίωση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

711
Απο Δευτέρα τρέχουν έργα για πρώτη φορά και σε τέτοια κλίμακα με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παιδικών και βρεφονηπιακών μας σταθμών.
Με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 θεσπίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των κτιρίων που φιλοξενούν Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Η ημερομηνία μετάβασης των υφιστάμενων κτιρίων λήγει την 31-07-2023.
Για να είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε τις νέες άδειες λειτουργίας ενόψει της νέας σχολικής περιόδου 2023-2024, θα πρέπει να παρέμβουμε τεχνικά και να αναδιαμορφώσουμε τους υφιστάμενους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς μας σταθμούς. Η αρχή έγινε με τον Παιδικό Σταθμό Γαλατακίου όπως φαίνεται παρακάτω και ακολουθεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός.
15/05/2023 έως 19/05/2023 ο ΣΤ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Εξαμιλίων.
22/05/2023 έως 26/05/2023 ο Ε΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Αρχαίας Κορίνθου.
29/05/2023 έως 02/06/2023 ο Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Περιγιαλίου.
06/06/2023 έως 09/06/2023 ο Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κορίνθου.
12/06/2023 έως 16/06/2023 ο Η΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Τενέας.