Β.Ταγαράς- Να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου πραγματικά, όλοι θα είναι ίσοι, παρ’ ότι διαφορετικοί

469
Εκείνο που αλλάζει, εκείνο που είναι στο χέρι μας να αλλάξει είναι το παρόν και το μέλλον. Το στοίχημα που έχουμε όλοι μας, η πρόκληση αν θέλετε, είναι να αλλάξουμε το παρόν, να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου πραγματικά, όλοι θα είναι ίσοι, παρ’ ότι διαφορετικοί.
Είχα την τιμή χθες να εκπροσωπήσω ως Πρόεδρος το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής στην ημερίδα με θέμα:
“Τα Δικαιώματα & οι Κοινωνικές Παροχές για τα Άτομα με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και τις Οικογένειές τους.
Ο Ρόλος των Τοπικών Αρχών, των Κοινωνικών Εταίρων και των
Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου”
Απόσπασμα της τοποθέτησης μου:
“Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων», – του οποίου έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος – έχει ως βασικό σκοπό την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής, Μέριμνας και Αλληλεγγύης προς όφελος των Δημοτών και των κατοίκων του Δήμου Κορινθίων.
Επομένως, η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ( ΑΜΕΑ ) είναι μέσα στις αρμοδιότητές μας αλλά και στις προτεραιότητές μας.
Ειδικότερα, το Κ.Κ.Π. του Δήμου Κορινθίων παρέχει υπηρεσίες στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, μέσω του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, του Κ.Η.Φ.Η. ( Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ) και των Κ.Α.Π.Η. (Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων).”
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και στέκεται