Β.Ταγαράς-Ο Δήμος Κορινθίων έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο μέλλον με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία

813

Ο Δήμος Κορινθίων έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο μέλλον με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία. Αυτό απαιτεί ανθρώπους εργατικούς, που έχουν την διάθεση και την ικανότητα να συνθέσουν και να δημιουργήσουν. Ο Νίκος Σταυρέλης αποτελεί εχέγγυο για την χρηστή και παραγωγική διοίκηση του Δήμου μας, τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων και της ύπαρξης οράματος για τον τόπο μας. Θα είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την «Πνοή Δημιουργίας», για να κάνουμε πράξη το όραμα μας!