Εξώδικο στους φορείς δήμου Κορινθίων και σύλλογο Αρκάδων από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου

8558

Ο   Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου έστειλε εξώδικο  στους αρμόδιους φορείς ( Ν.Π.Δ.Δ. δήμου Κορινθίων , σύλλογος Αρκάδων και ΚΕΠΑΠ) σχετικά με την εναντίωσή μας και τους λόγους της για την οργάνωση της εορταστικής εκδήλωσης του συλλόγου Αρκάδων στο 1ο Δημοτικό σχολείο.

Δείτε το εξώδικο