Χρίστος Δήμας- Σήμερα έγινε ένα σπουδαίο βήμα για την υλοποίηση του Πάρκου Βιοτεχνολογίας στο Λέχαιο-φωτο

374
Σήμερα έγινε ένα σπουδαίο βήμα για την υλοποίηση του Πάρκου Βιοτεχνολογίας στο  Λέχαιο!
Ο Δήμος Κορινθίων υπέγραψε τη σύμβαση για την αξιοποίηση της περιφερειακής αγοράς Λεχαίου.
Εκεί θα αναπτυχθεί ένα Τεχνολογικό Πάρκο Βιοτεχνολογίας, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 83 εκατομμύρια €.
Στόχος είναι νέοι επιστήμονες, νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τεχνολογίας και φαρμάκου να εγκατασταθούν εκεί με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές συνέργειες και ευκαιρίες. Ήδη η Theracell (ειδικεύεται στις Βιοεπιστήμες και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας) συμμετέχει στο σχήμα μαζί με άλλες επιχειρήσεις.
Η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να κάνει το Λέχαιο σημείο αναφοράς για την καινοτομία και τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και να συμβάλλει σημαντικά και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Κορινθίας.
Πριν από 1,5 περίπου χρόνο παραχωρήθηκε στον Δήμο Κορινθίων από την ΕΤΑΔ ένα τμήμα της περιφερειακής αγοράς Λεχαίου ώστε να πραγματοποιηθεί η επένδυση στο συγκεκριμένο σημείο. Στη συνέχεια εγκρίθηκε από την διυπουργική ως επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα. Σήμερα βρισκόμαστε ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στην υλοποίηση του!