Δήμος Κορινθίων: Σχέδιο μάρκετινγκ για τον τουρισμό

48

Ο Δήμος Κορινθίων αποφάσισε τη διάθεση πίστωσης 15.000 ευρώ για τη δημιουργία Ανάλυσης και Σχεδίου Μάρκετινγκ του τουριστικού προϊόντος προορισμού, την δημιουργική στρατηγική και master plan προώθησης του Δήμου.

Αντικείμενο του έργου θα είναι η εξέταση και η ανάλυση των ακόλουθων ζητημάτων :

-Ανάλυση μάρκετινγκ με βάση τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού, μετά και από την αναγνώριση και ανάλυση των τουριστικών υποδομών και δυνατοτήτων του προορισμού

-Συγκέντρωση των χαρακτηριστικών που μπορούν να συντελέσουν στην δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας και πρότασης αξίας για το προϊόν/προορισμό.

-Ανάλυση των κυριότερων ισχυρών και αδύναμων σημείων του προορισμού

-Ανάλυση που αποσκοπεί στην διαπίστωση τυχόν αδυναμιών ώστε να προταθούν λύσεις που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα στρατηγική τοποθέτηση και δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας για το προϊόν, ώστε να ξεχωρίζει από ανταγωνιστικά προϊόντα/προορισμούς και να προσελκύει τα κατάλληλα κοινά στόχους.

-Ορισμός των ελκυστικότερων αγορών στόχων και τμημάτων αγοράς, με βάση την προσδοκώμενη κερδοφορία και σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων του προορισμού σχεδιασμός και προσδιορισμός επικοινωνιακών και προωθητικών ενεργειών

-Η παρουσίαση των θεματικών και εμπειριών που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού, τους στόχους και την ελκυστικότητα του τμήματος αγοράς που απευθύνονται.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here