Δήμος Νεμέας- Αντικατάσταση φωτιστικών με φωτιστικά LED στην οροφή του Κλειστού Γυμναστηρίου

17

Στα πλαίσια ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας των δημοτικών
κτηρίων, ο Δήμος Νεμέας ολοκλήρωσε την αντικατάσταση των παλιών φωτιστικών
σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα LED στην οροφή του Κλειστού Γυμναστηρίου
Νεμέας, μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό κόστος και αναβαθμίζοντας το φωτισμό στο
χώρο.