Δείτε ποιοι βουλευτές εκλέγονται στην Κορινθία

1228
 Δείτε  ποιοι είναι οι βουλευτές που εκλέγονται στην Περιφέρεια του νομού Κορινθίας
Εκλογική Περιφέρεια
Κορινθίας

Τελευταία ενημέρωση
21/5/2023, 23:24
Ενσωμάτωση
87,42 
Συμμετοχή
63,30
Ενσωμάτωση σταυρών
70,75 
Τα αποτελέσματα σταυρών υποψηφίων είναι ενδεικτικά
41,94
31.271
13.379
8.019
6.929
5.932
19,70
14.685
4.734
3.824
2.435
2.146
1.619
14,12
10.525
2.850
2.191
2.131
4,03
3.004
729
554
928
643
622
368
285
3,53
2.635
893
763
2,76
2.057
974
506
442
253
183
178
126

239
156
121
101
83

0,79
589
258
181
0,73
544
307
0,70
525
226
0,56
418
207
160
0,43
322
82
73
70
0,43
320
156
0,34
255
61
55
2 ακόμα υποψήφιοι …

83
77
50
31

0,32
236
116
0,20
146
56
52
0,19
140
80
0,16
119
45
0,14
107
53
0,14
103
42
0,13
97
27
22
0,06
48
13
0,04
29
6
0,01
8
1