Δείτε ποιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι εκλέγονται στην Κορινθία

4049
Υποψήφιοι σύμβουλοι : Σταυροδωσία
Ενσωμάτωση σταυρών
88,54 

Πτωχός Δημήτριος

Τατούλης Πέτρος

Μάκαρης Μανώλης

Κουτσούλης Δημήτριος

Κουτουμάνος Νικόλαος

Λυμπεροπούλου Δήμητρα

Μιχαλόπουλος Ιωάννης