Δεν έχετε περάσει ΚΤΕΟ…? τρέξτε να προλάβετε…! δείτε τι πρόστιμο σας περιμένει

54

Ο νόμος 4530 που δημοσιεύτηκε στις 30/3 στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ 59Α) προβλέπει την επιβολή προστίμου 150 ευρώ στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που έχουν καθυστερήσει πάνω από έξι (6) μήνες, να προσκομίσουν τα οχήματά τους σε ΚΤΕΟ.

Η εύρεση των παραβατών θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης και το πρόστιμο των 150 ευρώ θα βεβαιώνεται στην εφορία.

Με δεδομένο ότι η εφαρμογή του άρθρου προβλέπεται να ξεκινήσει έξι (6) μήνες μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ, δηλαδή από τις 30/9/18 και μετά και ότι η ηλεκτρονική διασταύρωση θα ανιχνεύει όσους είναι εκπρόσθεσμοι πάνω από έξι (6) μήνες, κινδυνεύουν να τους καταλογιστεί το επιπλέον πρόστιμο των 150 ευρώ, όσοι δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από ΚΤΕΟ μέχρι και τις 30/9/2018. Μέχρι τότε οι «παραβάτες» μπορούν να είναι ήσυχοι.

Εννοείται ότι αυτές οι προθεσμίες δεν απαλάσσουν κανένα, από όσους πηγαίνουν τα οχήματά τους εκπρόθεσμα σε ΚΤΕΟ, από τα ισχύοντα πρόστιμα εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου., δηλαδή από τα επιπλέον χρήματα που πληρώνει ο ιδιοκτήτης του εκπρόθεσμου οχήματος στο ταμείο του ΚΤΕΟ.

Δείτε αναλυτικά τι γράφει το άρθρο 55 του 4530.

Άρθρο 55 – Τροποποίηση του άρθρου 18A του ν. 3446/2006

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 18A του ν. 3446/2006 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται ταμειακά από την φορολογική διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ επιβάλλεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα:
α. έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου,
β. έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α΄ 55), να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο.
Το πρόστιμο επιβάλλεται κάθε φορά που προκύπτει από τη διαδικασία εντοπισμού, όπως αυτή προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφασης της παραγράφου 4, ότι οι παραβάτες δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση προσκόμισης των οχημάτων τους σε Κ.Τ.Ε.Ο. για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.
Σε όσους επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999 Α΄ 57)

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους της παραγράφου 1, τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του προστίμου της παραγράφου 3, ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διασταυρώσεις αρχείων για τον εντοπισμό των εκπρόθεσμων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».
2. H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Κάθε πότε «περνάω» ΚΤΕΟ

Να σημειώσουμε πως όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα προβλέπεται να ελέγχονται από ΚΤΕΟ σε 4 Ένα καινούργιο αυτοκίνητο περνά πρώτη φορά ΚΤΕΟ στα 4 χρόνια χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία και έπειτα κάθε δύο χρόνια.

Εξαίρεση αποτελούν τα ταξί και τα βαρέα οχήματα για τα οποία προβλέπεται ετήσιος έλεγχος από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας τους.

Επίσης προβλέπεται επιπλέον πρόστιμο κατά τη διαδικασία στα ΚΤΕΟ με την μορφή παραβόλου εκπροθέσμου ελέγχου ΚΤΕΟ, το ύψος του οποίου ανέρχεται από 10€ έως 140 € ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης και την κατηγορία οχήματος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here