Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης-βίντεο

25

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

 

Πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

«Εκλογή νέων οργάνων διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2024-2028».

 1. Ορισμός σχετικά με την εμποροπανήγυρη της τοπικής εορτής Αγ. Βλασίου: (α) χώρου διεξαγωγής (β) ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, (γ) ημερομηνίας κλήρωσης θέσεων δικαιούχων (δ) και συγκρότηση επιτροπής.
 2. ‘Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στη συγκρότηση Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης για την προώθηση και διακυβέρνηση της Στρατηγικής ΟΧΕ των Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027» και ορισμού Επικεφαλής χωρικού φορέα και Συμμετεχόντων χωρικών φορέων στη σύμπραξη της χωρικής αρχής των Δήμων για την υλοποίηση της ΟΧΕ.
 3. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή ελέγχου δικαιούχων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
 4. Ορισμός οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδοτόπων (43650/2019 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 2213 Β’).
 5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Α’ Βάθμιο και Β’Βάθμιο συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων-θεάτρων Νομού Κορινθίας.
 6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπών Λιμεναρχείων Κορίνθου-Πατρών.
 7. Ορισμός μελών επιτροπής λαϊκών αγορών Ξυλοκάστρου-Δερβενίου.
 8. Ορισμός επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας και επιτροπή ακαταλληλότητας οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 9. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης και προβολής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 11. Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Δυτικού Τμήματος του πρότυπου Πάρκου Άθλησης- Αναψυχής- Επιμόρφωσης.
 12. Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 13. Ορισμός Επιτροπής για το πρόγραμμα διαχείρισης βραβευμένων ακτών με «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ».
 14. Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.
 15. Ορισμός επιτροπής κοινόχρηστων χώρων.
 16. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Δ ’τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (Ν.Π.Δ.Δ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»).
 17. Έγκριση έγκρισης αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2023 (Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης).
 18. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου σε επιχείρηση επί της οδού ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών της Δ.Κ Καμαρίου.
 19. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου (απότμηση πεζοδρομίου) σε επιχείρηση επί της οδού Πατρών 17-19 της Δ.Κ Ξυλοκάστρου.
 20. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων σε ΑΕΚΚ στη Δημοτική Κοινότητα Καμαρίου.
 21. πηγή-