Διέλευση του Γερμανικου ναρκαλιευτικου πλοίου ‘FGS GROMITZ’ από τη Διώρυγα της Κορίνθου-φωτο

17

Διέλευση του Γερμανικου ναρκαλιευτικου πλοίου ‘FGS GROMITZ’ από τη Διώρυγα της Κορίνθου.