Διαβούλευση για τον σχεδιασμό του νέου LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου

2619

ΗΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.σε συνεργασία με το ΔΗΜΟΚΟΡΙΝΘΙΩΝ , σας προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση-διαβούλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθοστο Δημαρχείο, την Τρίτη 30/05/2023& ώρα 6:00μ.μ, με αντικείμενο τη διαβούλευση για το σχεδιασμότου νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου, και την ανάπτυξη στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εστιασμένης στις ανάγκες της περιοχής.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2545/10.10.2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ).για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2020-2027.

Θα είναι ιδιαίτερη τιμή, η παρουσία και η συμμετοχή σας στην ανωτέρω εκδήλωση.

 

 

Για την ΑΝΒΟΠΕ  Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ &

 Δήμαρχος Γορτυνίας

 

 

ΚΟΥΛΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Για το Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ο Δήμαρχος

 

 

 

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ