Διακοπή υδροδότησης στο Βέλο λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης

7

Λόγω σοβαρής βλάβης, στο δίκτυο ύδρευσης του Βέλου, τις επόμενες ώρες θα διακοπεί η παροχή νερού.

Το συνεργείο του Δήμου, εργάζεται για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Ελπίζουμε στην κατανόησή σας.

Δήμος Βέλου – Βόχας