Εγκρίθηκε το πρόγραμμα ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για 12.522 οικογένειες και 21.339 ωφελούμενα άτομα

19

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για 12.522 οικογένειες και 21.339 ωφελούμενα άτομα

Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε από τις πρώτες Περιφέρειες της χώρας και πλέον θα αφορά και τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες.

Η χρηματοδότηση συνολικού ύψους 28,171 εκ. ευρώ, αφορά την παροχή επισιτιστικής και βασικής υλικής βοήθειας, μέσω διανομής τροφίμων και των ειδών βασικών καθημερινών αναγκών αξιοπρεπούς διαβίωσης, σε 12.522 οικογένειες και 21.339 ωφελούμενα άτομα, για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Ωφελούμενοι είναι οι Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος καθώς και άτομα και νοικοκυριά που βιώνουν ακραία φτώχεια και χρήζουν στήριξης, σύμφωνα με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που καθορίζει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τους δικαιούχους της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι πολλαπλά και σημαντικά.

Η ενημέρωση των ωφελούμενων, η οργάνωση και η παρακολούθηση των διανομών τροφίμων & ΕΒΥΣ ανά Περιφερειακή Ενότητα θα υλοποιηθούν μέσω των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για 12.522 οικογένειες και 21.339 ωφελούμενα άτομα

Αντικείμενο της πράξης:

Αντικείμενο της Πράξης Πλέγμα Δράσεων για την αντιμετώπιση της Υλικής Στέρησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελεί η παροχή επισιτιστικής βοήθειας μέσω διανομής τροφίμων στην ομάδα στόχο, δηλαδή σε άτομα που υποφέρουν από υλική στέρηση, καθώς και διανομής ειδών βασικής υλικής συνδρομής, δηλαδή ειδών που ικανοποιούν καθημερινές ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης. Στο πλαίσιο της πράξης δίνεται έμφαση στην στήριξη των παιδιών τόσο μέσω διανομής ειδικών ειδών όπως βρεφικών τροφών, γάλακτος για βρέφη και παιδιά, καθώς και ειδών προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας, όσο και με τη διαφοροποίηση του διανεμόμενου πακέτου ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας και την ύπαρξη παιδιών σε αυτήν. Η παροχή επισιτιστικής και βασικής υλικής βοήθειας συμπληρώνεται με την παράλληλη παροχή συνοδευτικών μέτρων, δηλαδή δράσεων που στοχεύουν την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελουμένων καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες διαχειριστικής / διοικητικής υποστήριξης υλοποίησης της.

ΔΕΊΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ημερίδα με θέμα: Η υγεία και η ομορφιά της γυναίκας από …