Εικαστική έκθεση στο Κιάτο από τον Εμπορικό Σύλλογο και τα δημοτικά σχολεία

21

Ε