Εκδήλωση από τον “Ροταριανό Όμιλο Κόρινθος” για την αλλαγή ηγεσίας την Τετάρτη 5 Ιουλίου

812

Εκδήλωση από τον “Ροταριανό Όμιλο Κόρινθος” για την αλλαγή ηγεσίας την Τετάρτη 5 Ιουλίου.