Εκδήλωση από τον “Ροταριανό Όμιλο Κόρινθος” για την αλλαγή ηγεσίας την Τετάρτη 5 Ιουλίου

825

Εκδήλωση από τον “Ροταριανό Όμιλο Κόρινθος” για την αλλαγή ηγεσίας την Τετάρτη 5 Ιουλίου.