Εκδήλωση Βράβευσης διακριθέντων μαθητών Δημοτικών Σχολείων Ανατολικής Κορινθίας

18

Το Παράρτημα Κορινθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.)
διοργανώνει εκδήλωση βράβευσης των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων
Ανατολικής Κορινθίας, που διακρίθηκαν στο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Μικρός
Ευκλείδης 2022-23: Παιχνίδι και Μαθηματικά» .

Η συνέχεια εδώ