Εκδήλωση των μαθητών/τριων του 16ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου στην Ελεγχόμενη Δομή Προσφύγων Κορίνθου

2215

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 και ώρα 11.30μμ πραγματοποιήθηκε στην Ελεγχόμενη Δομή
Προσφύγων Κορίνθου Διαπολιτισμική εκδήλωση των μαθητών/τριων του 16ου
Νηπιαγωγείου Κορίνθου (Υποχρεωτικό Τμήμα και Τμήμα ΔΥΕΠ). Τα παιδιά παρουσίασαν
δρώμενα διαπολιτισμικού περιεχομένου εστιασμένα στην ειρηνική συνύπαρξη, στην
αγάπη, την συνεργασία, τον σεβασμό και την αποδοχή του διαφορετικού. Στον χώρο της
Εκδήλωσης λειτούργησε

Έκθεσης Ζωγραφικής με έργα των παιδιών του Τμήματος ΔΥΕΠ
εμπνευσμένα από Έργα Τέχνης Διάσημων Καλλιτεχνών και Έκθεση Φωτογραφίας με εικόνες
από τις κοινές δράσεις των 2 Τμημάτων Νηπιαγωγείου κατά την σχολική χρονιά 2022-23.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι σχετιζόμενοι με την τυπική εκπαίδευση, την εκπαίδευση
προσφύγων φορείς καθώς και η Διοίκηση της Δομής Προσφύγων. Συγκεκριμένα
παραβρέθηκαν ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας κ. Ντρίμερης Δ., η Προϊσταμένη
Εκπ/κων Θεμ/των Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας κ. Κωνσταντινιδη Κ., η Σύμβουλος
Εκπαίδευσης Κορινθίας κ. Νικολάου Α., ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων κ.
Αντωνίου Α. καθώς και ο Διοικητής της Ελεγχόμενης Δομής Προσφύγων Κορίνθου κ.
Κολαίτης Λ., διοικητικοί υπάλληλοι και μέλη της ΜΚΟ Έλιξ που δραστηριοποιείται εντός της
Ελεγχόμενης Δομής Προσφύγων, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους
στην εκδήλωση και κυρίως για την υποστήριξη και την συνεργασία όλη την διάρκεια του
σχολικού έτους.
Οι εκπαιδευτικοί του 16ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου