Εκπαιδευτικό σχολείο στη Νεμέα… για χρήση drones στην γεωργία

568

Εκπαιδευτικό σχολείο στη Νεμέα… για χρήση drones στην γεωργία.