ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

19
        Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η   (δια ζώσης)  Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ- ΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, το θέμα που θα συζητηθεί κρίνετε  πραγματικά και αντικειμενικά ότι δεν χωρεί αναβολής. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί  στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου  του  Δημοτικού  Καταστήματος  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την   28η  Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:30μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018,  για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

α/α Θ Ε Μ Α ΤΑ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.                     Ανάκληση της αριθ.90/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί, συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) και λήψη νέας.