Ελάχιστος κόσμος στο συλλαλητήριο γιά τη Μακεδονία…! οι άλλοι βλέπουν…μουντιάλ-φωτό

72
Áðïãåõìáôéíü êÜëåóìá óå óõëëáëçôÞñéï åíÜíôéá óôçí óõìöùíßá ðïõ ðñïùèåß ç êõâÝñíçóç ãéá ôçí ïíïìáóßá ôùí Óêïðßùí,ðáñÜëëçëá ìå ôçí óõæÞôçóç ðïõ äéåîÜãåôáé ìÝóá óôçí âïõëÞ, ÓÜââáôï 16 Éïõíßïõ 2018 (EUROKINISSI/×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ)

Ο λαός της Αθήνας γύρισε την πλάτη του στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία μας που εκχωρήθηκε απλόχερα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Στις 18:00 μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αυτή είναι η εικόνα που βλέπετε παραπάνω, στο συλλαλητήριο που υποτίθεται γίνεται για τη Μακεδονία.

Άντε και καλό μουντιάλ, πατριώτες!

Δείτε κι άλλες φωτό από το συλλαλητήριο – ο Θεός να το κάνει!

 
 
 
 
 
 

579712_1ee039bdf7-bc24e0e56d0be2fe579712_5d13e6bce3-81208f69d04b7119

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here