Ενημέρωση για το πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα” 2022 – 2023

658

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ” 2022-23

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας σας ενημερώνει ότι
από τις αρχές του τρέχοντος σχολικού έτους έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την έναρξη του προγράμματος των «Σχολικών Γευμάτων», σύμφωνα
με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων – ΟΠΕΚΑ.
Βάσει της τελευταίας έγγραφης ενημέρωσης από τον ΟΠΕΚΑ, η έναρξη του
προγράμματος στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας για τις
ενταγμένες σχολικές μονάδες θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
συμβασιοποίησης και η εκδίκαση των διοικητικών προσφυγών.

Ο Διευθυντής Π. Ε. Κορινθίας
Ντρίμερης Δημήτριος