Περιφερειακές εκλογές Πελοποννήσου: Ενσωμάτωση 90,28: Πρώτος ο Πτωχός με 42,40% 

181
Ενσωμάτωση
90,28 
Συμμετοχή
52,56
Ποσοστό
Έδρες

Πτωχός Δημήτριος

42,40

Τατούλης Πέτρος

32,09

Μάκαρης Μανώλης

8,02

Κουτσούλης Δημήτριος

7,99

Κουτουμάνος Νικόλαος

6,45

Λυμπεροπούλου Δήμητρα

1,55

Μιχαλόπουλος Ιωάννης