ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΦΩΤΟ

25

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΦΩΤΟ