Επίδομα Ανεργίας: Έρχεται η μεγάλη αλλαγή

14

Πρώτα πιλοτικά, με προοπτική για μόνιμα. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται οι αλλαγές στο επίδομα ανεργίας, μέσα στις οποίες αλλάζει τα πάντα. Συγκεκριμένα, μία από τις σκέψεις που εξετάζονται από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η «αποκόλληση» του επιδόματος από τον κατώτατο μισθό.

Σήμερα, το επίδομα ανεργίας αναλογεί στο 55% του κατώτατου μισθού. Πλέον, το επίδομα θα συνδέεται με τον τελευταίο μισθό του εργαζόμενου τα τελευταία τρία έτη και θα είναι κλιμακωτό.

Βασική προϋπόθεση για τον άνεργο αποτελεί να αναζητά ενεργά εργασία ή να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται το νέο επίδομα να κυμαίνεται από το 55% έως το 70% του μισθού του πρώην εργαζόμενου. Τους πρώτους μήνες θα δίνεται το 70% του μισθού, ώστε ο «νέος» άνεργος να μην αντιμετωπίζει απότομα τις νέες συνθήκες μετά την απόλυση και σταδιακά το ποσό θα μειώνεται.

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι συνδεδεμένο άμεσα με τον μισθό, καθώς και με τον εργασιακό και ασφαλιστικό ιστό του ανέργου. Υπάρχει πρόταση να φτάνει έως και το 70% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του τελευταίου τριετίας.

Οι τελικές προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν αποσταλεί στον ΟΟΣΑ και αναμένεται να δημοσιοποιηθούν εντός του καλοκαιριού μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας, το οποίο θα δεσμεύεται από τον κατώτατο μισθό

. Το επίδομα ανεργίας θα αποτελείται από δύο τμήματα – ένα σταθερό και ένα μεταβλητό (ανταποδοτικό). Το ποσό θα κλιμακώνεται και θα εξαρτάται από τα έτη ασφάλισης-απασχόλησης, το ύψος του μισθού και μπορεί να φτάσει έως και 1.200 ευρώ για ανέργους με περισσότερα από 4 χρόνια στην αγορά εργασίας, με τους λιγότερους να λαμβάνουν το ελάχιστο ποσό των 509 ευρώ. Επίσης, το συνολικό ετήσιο ποσό του επιδόματος ανεργίας δεν θα αυξηθεί αλλά θα καταβάλλεται εμπροσθοβαρώς, με υψηλότερο ποσό τους πρώτους μήνες και μειωμένο στη συνέχεια.

Τα κριτήρια για το ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ημερών απασχόλησης για την επανειλημμένη χορήγηση επιδόματος ανεργίας θα τροποποιηθούν για τους εργαζομένους με εποχικό χαρακτήρα. Το ποσό του επιδόματος που θα λαμβάνει ο άνεργος θα εξαρτάται από δύο κύριες παράμετρους: την περίοδο που έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ως εργαζόμενος και το ύψος του μισθού του. Σύμφωνα με τον προηγούμενο σχεδιασμό, έχει υπολογιστεί ότι το ετήσιο ποσό του επιδόματος δεν θα είναι χαμηλότερο από αυτό που χορηγείται με το ισχύον σύστημα, ενώ για ορισμένους θα είναι ακόμα και υψηλότερο. Στο νέο ενισχυμένο σύστημα επιδόματος ανεργίας, προβλέπεται η ένταξη του επιδόματος των 200 ευρώ που καταβάλλεται στους μακροχρόνια ανέργους (άνω των 12 μηνών).

 

Ωστόσο, το επίδομα θα μειωθεί για όσους ασκούν ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Επί του παρόντος, όλοι οι ανέργοι που λαμβάνουν επίδομα από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων Ανεργίας (ΔΥΠΑ) εισπράττουν ισοπραγία των 509 ευρώ ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας που έχουν καταβάλει εισφορές ανεργίας, είτε για 35 χρόνια είτε για ένα έτος.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα για 35 χρόνια, με μέσο μισθό 3.000 ευρώ, έχει πληρώσει 45.000 ευρώ συνολικά σε εισφορές ανεργίας (τόσο οι δικές του όσο και του εργοδότη του). Αντίστοιχα, ένας εργαζόμενος με μισθό 780 ευρώ για 2 χρόνια έχει καταβάλλει περίπου 700 ευρώ σε εισφορές ανεργίας.