Επιμελητήριο Κορινθίας«Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» που αποτελεί καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου.

271
Αφορά τη δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» που αποτελεί καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν για:

✓ Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10kW.
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με κατ’ ελάχιστο ωφέλιμη χωρητικότητα ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.
✓ Εγκατάσταση μονάδων φόρτισης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων.
✓ Έξυπνοι μετρητές ενέργειας και τηλεμετρία (smart metering).
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή και ψύξης (πχ αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά invnerter) καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης.
✓ Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
✓ Αντικατάσταση/εγκατάσταση μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων – δεξαμενών για μείωση απωλειών.
✓ Εγκατάσταση συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων / λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
✓ Προμήθεια ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α (νέα σήμανση).
✓ Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας για επιχειρήσεις logistics ή χονδρικού εμπορίου ή τουριστικού τομέα όπως προμήθεια ηλεκτροκίνητων παντός τύπου (πχ τύπου ΚΛΑΡΚ).
✓ Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους της επιχείρησης.
✓ Προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος επαγγελματικής χρήσης.
✓ Επιχορήγηση των συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών που θα λάβουν οι επιχειρήσεις.
✓ Συμμετοχή σε εκθέσεις.

✓ Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Δασκαλόπουλος Δημήτρης